BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
               Glemt password?    Klik her for at oprette en profil

 
Generalforsamling i Hvalsø Badminton Club afholdes TORSDAG D. 19. MAJ 2016 KL. 17.30 i Fodboldklubbens mødelokale, 1. sal, Møllebjergvej 28, 4330 Hvalsø.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

a. Valg af dirigent

                 b. Valg af protokolfører

                 c. Valg af stemmetællere

                 d. Aflægning af beretning

                 e. Forelæggelse af regnskab

                 f. Forelæggelse af budget

                 g. Indkomne forslag

                          1. Kontingent 2016/2017 

                 h. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                          1.  På valg er:
                                                 Formand - modtager genvalg
                                                 Ungdomsformand - modtager genvalg
 
                          2. Sekretæren ønsker at trække sig før tid. 

                 i. Valg af suppleanter

                         1. Suppleant - modtager genvalg 

                 j. Valg af revisor

k. Evt.

 

                 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før  

                     generalforsamlingens afholdelse. Dette skal ske på mail adresse: post.hbc81@hotmail.com

Klubbens vedtægter kan ses HER