BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
               Glemt password?    Klik her for at oprette en profil

 
Generalforsamling i Hvalsø Badminton Club afholdes TIRSDAG D. 19. MAJ 2015 KL. 17.30 I MULTIRUMMET.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

a. Valg af dirigent.

                 b. Valg af protokolfører.

                 c. Valg af stemmetællere.

                 d. Aflægning af beretning.

                 e. Forelæggelse af regnskab.

                 f. Forelæggelse af budget.

                 g. Indkomne forslag.

                 h. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                 i. Valg af suppleanter.

                 j. Valg af revisor.

k. Evt.

 

                 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før  

                     generalforsamlingens afholdelse. Dette skal ske på mail adresse: post.hbc81@hotmail.com

Klubbens vedtægter kan ses HER