BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
               Glemt password?    Klik her for at oprette en profil

Generalforsamling i Hvalsø Badminton Club afholdes TIRSDAG D. 20. MAJ 2014 KL. 17.00 I MULTIRUMMET.
 
Dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Valg af protokolfører.
c) Valg af stemmetællere.

d) Aflægning af beretning.

e) Forelæggelse af regnskab.

f) Forelæggelse af budget.

g)  Indkomne forslag skal være Formand Per Strange Rasmussen i hænde senest d. 13. maj 2014 på mail post.hbc81@hotmail.com.

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

    På valg er: Formand, Per Strange Ramussen, modtager ikke genvalg
                      Ungdomsformand, Rikke Stecher Plovdahl, modtager genvalg
                      Kasserer, Lotte Hemmingsen, modtager ikke genvalg
                      Motionistformand, Poul Stjerne, modtager ikke genvalg
                      Bestyrelsesmedlem, Nicolaj Klausen, modtager genvalg

i) Valg af suppleanter.

j) Valg af revisor.

k) Evt.