BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
               Glemt password?    Klik her for at oprette en profil

Generalforsamling i Hvalsø Badminton Club afholdes TIRSDAG D. 30. MAJ 2017 KL. 17.30 i Hvalsø Hallerne, 4330 Hvalsø, Multirum 1.
 
 
 Dagsorden til ordinær generalforsamling:
 
 a. Valg af dirigent.

b. Valg af protokolfører.

c. Valg af stemmetællere.

d. Aflægning af beretning.

e. Forelæggelse af regnskab.

f. Forelæggelse af budget.

g. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 23. maj 2017 på mail post.hbc81@hotmail.com

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg:
     Kasserer: Michael Have - modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Kenneth Stecher Plovdahl - modtager genvalg 
 
     Sekretærposten mangler at blive besat. 

i. Valg af suppleanter.

j. Valg af revisor.

k. Evt.